struna tražilica

image shadow

karta okosnica

definicija
 

pomorska pomoćna karta sa sadržajem poput navigacijske karte, tiskana na tankome papiru

predloženi naziv (IHJJ)
 
zemljovid okosnica
istovrijednice
 

engleski: skeleton chart

napomena
 
Karta okosnica pogodna je za nastavu u pomorskim školama i kao pomoćna karta.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik