struna tražilica

image shadow

karakteristična jednadžba matrice

definicija
 

karakteristična jednadžba koja se dobije kada se determinanta od $tI-A$ izjednači s nulom, pri čemu je $A$ zadana kvadratna matrica, a $I$ jedinična matrica

istovrijednice
 

engleski: characteristic equation of a matrix

formula
 
$$\det(tI-A)=0$, $\det(\lambda I-A)=0$$
napomena
 
U jednadžbi je $t$ nepoznanica i ta se nepoznanica često označuje kao $\lambda$.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi