struna tražilica

image shadow

kamera opće namjene

definicija
 

difrakcijska kamera koja se može postaviti ili preurediti kao Laueova, Debye-Scherrerova, Guinierova i precesijska kamera te kao kamera s oscilirajućim ili rotirajućim kristalom

istovrijednice
 

engleski: general purpose camera

razredba
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici