struna tražilica

image shadow

jezgra presjeka

definicija
 

dio poprečnoga presjeka u kojemu se mora nalaziti hvatište ekscentrične uzdužne sile da bi se u čitavome presjeku pojavila naprezanja istoga predznaka

vrela
istovrijednice
 

engleski: core of section, kern of section

njemački: Querschnittkern

napomena
 
Ako se hvatište ekscentrične uzdužne sile nalazi izvan jezgre, pripadajuća neutralna os siječe poprečni presjek, a u poprečnome presjeku dobivaju se vlačna i tlačna naprezanja.
privitak
 
jezgra presjeka
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja