struna tražilica

image shadow

jednolika razdioba

definicija
 

zakon razdiobe neprekidne ili diskretne slučajne varijable s funkcijom gustoće koja je pozitivna s konstantnom vrijednosti na nekome ograničenom intervalu realnih brojeva, odnosno diskretnome skupu realnih brojeva

istoznačnice
 

dopušteni naziv: uniformna razdioba, uniformna distribucija, jednolika distribucija

istovrijednice
 

engleski: uniform distribution

napomena
 
Za neprekidnu jednoliku distribuiranu slučajnu varijablu $X$ s funkcijom gustoće koja je jednaka $f(x) = 1/(b-a)$ za $x \in [a,b]$ kažemo da je jednoliko distribuirana na intervalu $[a,b]$ i pišemo $X \sim U(a,b)$. Diskretna slučajna varijabla $Y$ s jednolikom razdiobom na $n$ različitih brojeva $b_1$,..., $b_n$ ima funkciju gustoće koja je jednaka $f(x) = 1/n$ za $x \in S = \{ b_1,\ldots , b_n\}$. Kažemo da $Y$ ima jednoliku razdiobu na diskretnome skupu $S$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi