struna tražilica

image shadow

jednako postupanje

definicija
 

načelo da se prema građanima Unije i članovima njihovih obitelji, u dosegu odredaba Osnivačkih ugovora, u istoj ili sličnoj situaciji postupa kao i prema državljanima države članice domaćina

istovrijednice
 

engleski: equal treatment

njemački: Gleichbehandlung

francuski: égalité de traitement

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije