struna tražilica

image shadow

jednadžba stanja idealnoga plina

definicija
 

jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka i obujma jednak umnošku količine tvari, termodinamičke temperature i opće plinske konstante

istoznačnice
 

dopušteni naziv: opća plinska jednadžba, plinska jednadžba, Clapeyronova jednadžba

istovrijednice
 

engleski: equation of state for ideal gas

jednadžba
 
$pV=nRT$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici