struna tražilica

image shadow

jednadžba adijabate

definicija
 

jednadžba krivulje koja za adijabatsku promjenu termodinamičkoga stanja plina u p,V dijagramu prikazuje ovisnost tlaka o obujmu

istovrijednice
 

engleski: path equation for adiabatic process

jednadžba
 
$p_1V_1^{\kappa}=\textrm{konst.}$
napomena
 
Adijabata je strmija od izoterme koja polazi od iste točke u p,V dijagramu.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici