struna tražilica

image shadow

jedinica za brzu intervenciju na granicama

definicija
 

jedinica za tehničku i operativnu pomoć koji postupa na zahtjev države članice koja se našla u izvanrednoj situaciji uslijed masovnoga priljeva državljana trećih zemalja koji kao ilegalni migranti pokušavaju ući na njezin teritorij

istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: tim za hitnu intervenciju na granicama

istovrijednice
 

engleski: Rapid Border Intervention Team

njemački: Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke

francuski: équipe d'intervention rapide aux frontières

slovenski: skupina za hitro posredovanje na mejah

kratice
 

međunarodna: RABIT

napomena
 
Uredba (EZ) br. 863/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uspostavi mehanizma za osnivanje jedinica granične policije za brzu intervenciju i o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u pogledu tog mehanizma
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

vrela
 

vrelo naziva: European Comission. Financial Terminology Study. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/terminology_en.htm. (08.12.2010.)