struna tražilica

image shadow

jamstvo

im. s. jd.
definicija
 

obveza koju preuzima trgovac ili proizvođač prema potrošaču da nadoknadi plaćenu cijenu za robu ili je zamijeni, popravi ili servisira ako ona ne odgovara specifikacijama iz izjave o jamstvu ili iz relevantnoga oglašavanja dostupnoga u vrijeme ili prije zaključenja ugovora

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: garancija, jamstvo za ispravnost prodane stvari

istovrijednice
 

engleski: guarantee

njemački: Garantie

francuski: garantie

talijanski: garanzia

napomena
 
Definicija jamstva iz Direktive 2011/83/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača načelno odgovara definiciji garancije iz čl. 1. st. 2. sl. e) Direktive 1999/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o potrošačkoj kupoprodaji i garancijama, čije će se odredbe nakon stupanja na snagu izmijeniti. Odredbe potonje Direktive o garanciji preuzete su u čl. 423. et seq. Zakona o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari (garanciji). Čl. 5. Zakona o zaštiti potrošača u vezi s preuzetim obvezama trgovca ili proizvođača po osnovi jamstva za ispravnost prodanoga proizvoda upućuje na primjenu odnosnih odredaba Zakona o obveznim odnosima.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije