struna tražilica

image shadow

Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća

skraćeni oblik naziva
 
ERC izvršna agencija
definicija
 

agencija koju je osnovala Europska komisija u okviru Europskoga istraživačkog vijeća za potporu pionirskim istraživanjima na temelju posebnoga Sedmog okvirnog programa IDEAS s ukupnim proračunom od 7,5 milijarda eura

istovrijednice
 

engleski: European Research Council Executive Agency, ERC Executive Agency

njemački: Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats, ERC-Exekutivagentur, EFR-Exekutivagentur

francuski: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, Agence exécutive du CER

slovenski: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

kratice
 

engleska: ERCEA

napomena
 
Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća službeno je osnovana u prosincu 2007. godine, a osamostalila se 15. srpnja 2009. godine. Agencija je osnovana za razdoblje od 2008. do 2017. godine.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije