struna tražilica

image shadow

inverzna matrica

definicija
 

matrica čija su oba umnoška nje i zadane matrice jednaka jediničnoj matrici

istovrijednice
 

engleski: inverse matrix

simbol
 
$$A^{-1}$$
jednadžba
 
$$AA^{-1}=A^{-1}A=I$$
napomena
 
Neka je $A$ kvadratna matrica. Kažemo da je matrica $B$ inverzna matrica matrice $A$ ako je $AB=BA=I$, pri čemu je $I$ jedinična matrica. Matricu $B$ označujemo kao $A^{-1}$.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi