struna tražilica

image shadow

interne kontrole

definicija
 

kontrole koje oblikuje uprava poduzeća, viši menadžment i osoblje radi stjecanja razumnoga uvjerenja o ostvarenju određenih ciljeva

vrela
kontekst
 
U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjeru izražavanja mišljenja u učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: unutarnje kontrole

istovrijednice
 

engleski: internal controls

podređeni nazivi
 
aplikacijske kontrole, detektivne kontrole, korektivne kontrole, opće kontrole, preventivne kontrole
napomena
 
Ciljeve internih kontrola moguće je podijeliti na operativne ciljeve (osiguranje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija), informacijske ciljeve (osiguravanje pouzdanih financijskih informacija u procesu poslovnoga odlučivanja) te ciljeve usklađenosti ili podudarnosti (usklađenost s politikama, programima, procedurama, zakonima i drugim ograničenjima) (Tušek, Žager, Barišić, 2014., str. 57).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja