struna tražilica

image shadow

Interaktivno nazivlje za Europu

ime
skraćeni oblik naziva
 
IATE
definicija
 

javno dostupna višejezična međuinstitucijska baza nazivlja EU-a na svim službenim jezicima EU-a koja se koristi za prevođenje unutar europskih institucija

istovrijednice
 

engleski: InterActive Terminology for Europe

njemački: InterAktive Terminologie für Europa

francuski: Terminologie interactive pour l'Europe

slovenski: Interaktivna terminologija za Evropo

kratice
 

međunarodna: IATE

napomena
 
IATE se upotrebljava u institucijama EU-a od 2004., a otvorena je za javnost od 2007. godine.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije