struna tražilica

image shadow

implikacija

im. ž. jd.
definicija
 

logička operacija koja uređenomu paru izjava pridružuje izjavu koja je istinita osim ako je prva izjava istinita, a druga lažna

istoznačnice
 

dopušteni naziv: pogodba

istovrijednice
 

engleski: implication

simbol
 
$$\Rightarrow,\ \rightarrow$$
napomena
 
Implikacijom se često naziva i znak za implikaciju, a i sama složena izjava od dviju izjava povezanih tim znakom. Ako je $(A,B)$ uređeni par izjava, onda se njihova pripadna implikacija obično označuje kao $A\Rightarrow B$.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi