struna tražilica

image shadow

implicitno zadana funkcija

skraćeni oblik naziva
 
implicitna funkcija
definicija
 

funkcija koja zadovoljava određenu implicitnu jednadžbu kada se njome zamijeni jedna od varijabla u jednadžbi, a sama je funkcija funkcija u preostalim varijablama

istovrijednice
 

engleski: implicit function

suprotnica
 
eksplicitno zadana funkcija
formula
 
$$F(x,f(x))=0,\ F(x_1,...,x_{i-1},f(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n),x_{i+1},...,x_n)=0$$
napomena
 
Neka je $F$ funkcija u varijablama $x_1,x_2,...,x_n$. Tada je svaka funkcija $f$ u varijablama $x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n$ za neki $i\in\{1,2,...,n\}$ za koju vrijedi $F(x_1,...,x_{i-1},f(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n),x_{i+1},...,x_n)=0$ za sve zadane vrijednosti varijabla $x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n$ implicitno zadana funkcija.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi