struna tražilica

image shadow

imenovanje

im. s. jd.
definicija
 

egzercitiv kojim se komu ili čemu dodjeljuje kakvo ime ili se koga postavlja na kakvu dužnost

istovrijednice
 

engleski: nameing

njemački: Ernennung

francuski: nomination

ruski: именование

napomena
 
U Austinovoj teoriji govornih činova imenovanje (u užemu smislu ceremonija dodjeljivanja imena komu pri crkvenome krštenju ili pri krštenju broda i sl., a u širemu smislu proglašavanje koga po imenu kao nositeljem kakve dužnosti) jedan je od temeljnih oblika govornih činova koji, da bi bio uspješan, mora zadovoljiti uvjete primjerenosti.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)

vrela
 

vrelo naziva: Austin, John Langshaw. 2014. Kako djelovati riječima: predavanja William James održana na Sveučilištu Harvard 1955. Disput. Zagreb.