struna tražilica

image shadow

imenička valentnost

definicija
 

svojstvo imenice da otvara mjesto imeničkim dopunama kojima određuje broj i vrstu

istoznačnice
 

dopušteni naziv: valentnost imenica, imenička valencija

istovrijednice
 

engleski: noun valency

njemački: Valenz des Substantivs

francuski: valence du substantif

ruski: валентность существительного

švedski: substantivvalens, substantivens valens

napomena
 
Imenice mogu otvoriti mjesto drugim imenicama u genitivu, dativu ili instrumentalu, prijedložno-padežnim izrazima, infinitivu te zavisnim surečenicama.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)