struna tražilica

image shadow

ime stranoga podrijetla

definicija
 

ime preuzeto iz drugoga jezika koje se više ne osjeća kao tuđe

istoznačnice
 

dopušteni naziv: ime aloglotnoga podrijetla, ime inojezičnoga podrijetla

istovrijednice
 

engleski: name of foreign origin

njemački: Lehnname

francuski: nom d'origine étrangère

ruski: освоенное имя

napomena
 
Takvi su mnogi supstratni toponimi, npr. Dunav i Sava, te antroponimi posve prilagođeni hrvatskomu jeziku, npr. Ivan i Marija.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)