struna tražilica

image shadow

ilirska gramatika

definicija
 

gramatika hrvatskoga jezika čiji je autor pristaša ilirskoga pokreta

istovrijednice
 

engleski: Illyrian grammar, grammatica illyrica

njemački: illyrische Grammatik

francuski: grammaire illyrienne

ruski: иллирийская грамматика

napomena
 
Ilirske su gramatike npr. Osnova slovnice slavjanske nerĕčja ilirskoga (1836.) Vjekoslava Babukića ili Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike (1839.) Antuna Mažuranića.
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)