struna tražilica

image shadow

horizontalni izravni učinak direktiva

definicija
 

izravni učinak direktiva razvijen u praksi Europskoga suda prema kojem direktiva ne može imati izravan učinak u situacijama kada se pojedinac na direktivu poziva protiv drugoga pojedinca

vrela
kontekst
 
Osnovno je opravdanje za negiranje horizontalnih izravnih učinaka direktiva u tvrdnji da one ne mogu izravno dodijeliti obveze pojednicima, za razliku od uredbi koje to mogu, te stoga nema prepreka za njihov horizontalni izravni učinak.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: horizontalni učinak direktiva

istovrijednice
 

engleski: horizontal direct effect of directives

njemački: horizontale Direktiwirkung von Richtlinien

francuski: effet direct horizontal des directives

napomena
 
U Predmetu 152/84 M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (1986) ECR 723 Sud Europske unije utvrdio je zabranu horizontalnoga izravnog učinka direktive kad pojedinac svoja subjektivna prava koja želi ostvariti protiv drugoga pojedinca izvodi izravno iz direktive jer direktive ne obvezuju izravno pojedince.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije