struna tražilica

image shadow

horizontalna supsidijarnost

definicija
 

proces istovremenoga uključivanja socioekonomskih partnera na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini

vrela
istovrijednice
 

engleski: horizontal subsidiarity

njemački: bereichsübergreifende Subsidiarität

francuski: subsidiarité horizontale

napomena
 
Horizontalna supsidijarnost usporediva je s pojmom supsidijarnosti iz nadležnosti između država članica i EU-a (vertikalna supsidijarnost, čl. 5., st. 3. UEU-a). Međutim, horizontalna supsidijarnost primjenjuje se na nadležnosti na istoj razini između EU-a, država članica i socijalnih partnera.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije