struna tražilica

image shadow

homeomorfna slika

definicija
 

slika određenoga objekta pri homeomorfizmu

istovrijednice
 

engleski: homeomorphic image

napomena
 
Ako je $f:X\rightarrow Y$ homeomorfizam i $A\subseteq X$, onda je $f(A)$ homeomorfna slika od $A$.
razredba
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi