struna tražilica

image shadow

hipertrofija debla kivike

definicija
 

bolest kivike koja prouzročuje zadebljanje debla po čitavoj dužini, a na listovima se pojavljuju klorotične pjege

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: elefantijaza kivike

istovrijednice
 

engleski: trunk hypertrophy of kiwifruit, elephantiasis of kiwifruit

njemački: hypertrophischer Stamm von Kiwis

latinski: Ilyonectria destructans, Fusarium solani

francuski: éléphantiasis des kiwis

kratice
 

međunarodna: FUSASO, NECTRA

napomena
 
Bolest se pojavljuje u nasadima starijim od deset godina. Uzrokuje ju više gljiva, a povezuje se s gljivama uzročnicama apoplektičnoga venuća vinove loze. Latinske istovrijednice označuju uzročnike, a rabe se: Ilyonectria destructans prema (Zinssm.) Rossmanu, L. Lombardu i Crousu, a Fusarium solani prema (Martius) Saccardu, 1881. Sinonim je Cylindrocarpon destructans prema (Zinnsmeister) Scholtenu, 1964.
privitak
 
hipertrofija debla kivike
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini