struna tražilica

image shadow

hikvadrat-test

im. m. jd.
definicija
 

statistički test koji se upotrebljava za ispitivanje hipoteze, uspoređujući opaženu razdiobu frekvencija slučajne varijable s teoretskom ili očekivanom razdiobom za tu hipotezu

istovrijednice
 

engleski: χ^2-test

napomena
 
Parametri koji se kod hikvadrat-testa računaju jesu vrijednost χ^2, stupanj slobode k i prag značajnosti (vjerojatnost pogreške prve vrste) pk(χ^2). Glavni nedostatak testa jest da se provodi s podatcima objedinjenim u skupine od kojih svaka ima svoju frekvenciju, pri čemu se mijenjanjem broja članova skupine mijenja i frekvencija, a time i oblik razdiobe.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Geomatematički rječnik