struna tražilica

image shadow

hidrografski dio pomorske karte

definicija
 

dio pomorske karte koji sadržava podatke za sigurnu plovidbu

predloženi naziv (IHJJ)
 
hidrografski dio pomorskoga zemljovida
istovrijednice
 

engleski: hydrographic part of the chart

napomena
 
Podatci za sigurnu plovidbu mogu biti podatci o pomorskim svjetlima i oznakama za plovidbu, o oblicima morskoga dna i njegovim morfološkim svojstvima, o sidrištima, morskim strujama i dr., a pritom su precizno označene opasne pličine, grebeni i hridi te sve podvodne i nadvodne opasnosti za plovidbu.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik