struna tražilica

image shadow

hidrografska nula

definicija
 

nivo-ploha s obzirom na koju se određuju dubine na hidrografskim kartama

predloženi naziv (IHJJ)
 
hidrografska ništica
istovrijednice
 

engleski: chart datum

njemački: Seekartennull

francuski: niveau de réduction

napomena
 
Na hrvatskim pomorskim kartama dubine se određuju s obzirom na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik