struna tražilica

image shadow

hibridnost

im. ž. jd.
definicija
 

svojstvo transkulturnih entiteta nastalih u područjima dodira različitih kulturnih obilježja i tradicija

vrela
kontekst
 
Uz hibridnost kulture koja se događa u deteritorijaliziranim prostorima (scapes) globaliziranoga svijeta neizbježno je da se identitet više ne razmatra kao puki identitet neke kolektivno zauvijek zadane kulture, nego kao projekt umreženih identiteta koji se međusobno interaktivno dovode u složene odnose promjene struktura i diferencijalnih značajki pojma decentriranoga subjekta. Riječju, subjekt je decentriran, identitet iziskuje hibridnost, a društveni akteri uronjeni su u globalno umreženi prostor odlučivanja.
vrela
istovrijednice
 

engleski: hybridity

napomena
 
Naziv je u kolonijalnome i imperijalnome diskursu imao negativne rasističke konotacije povezane s miješanjem različitih rasa. U postkolonijalnoj teoriji najviše se povezuje s H. K. Bhabhom koji u analizi odnosa kolonizatora i koloniziranih ističe međuovisnost i uzajamnu konstrukciju njihovih subjektiviteta.
razredba
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji