struna tražilica

image shadow

hermitski operator

definicija
 

neograničeni operator $A$ na Hilbertovu prostoru $H$ čija je domena gusti potprostor $D(A)\subset H$ i takav da $\langle A v, w\rangle = \langle v, A w\rangle$ za sve $v,w$ iz domene od $A$, pri čemu $\langle, \rangle$ označuje skalarni umnožak vektora

istovrijednice
 

engleski: self-adjoint operator, Hermitean operator, Hermitian operator

ruski: самосопряжённый оператор

razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi