struna tražilica

image shadow

hamiltonijan

im. m. jd.
definicija
 

skalarna funkcija koordinata i zaleta čestica koja je jednaka zbroju kinetičke i potencijalne energije

istovrijednice
 

engleski: Hamiltonian

francuski: hamiltonien

jednadžba
 
$\mathfrak{H}=–\frac{\hbar^2}{2m}\bigtriangledown ^2 + E_\textrm{p} (\vec{r})$
napomena
 
U kvantnoj teoriji hamiltonijan je operator ukupne energije sustava čestica.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici