struna tražilica

image shadow

habitus

im. m. jd.
definicija
 

skup simbolički strukturiranih, trajnih i prenosivih dispozicija usvojenih tijekom socijalizacije koji usmjeravaju individualno djelovanje, opažanje i tumačenje svijeta

vrela
kontekst
 
Jednako se tako efekt simboličke dominacije (seksualne, jezične, kulturne, rasne…) ne provodi u čistoj logici svjesne spoznaje, već u tami dispozicija habitusa koje su upisane u perceptivne sheme, prosudbe i djelovanja na kojima su zasnovane svjesne odluke i voljne kontrole – odnosi praktičke spoznaje i prepoznavanja, kako kaže – u dubini posve tamne.
vrela
istovrijednice
 

engleski: habitus

francuski: habitus

napomena
 
Riječ je o jednome od temeljnih pojmova Bourdieuove teorije prakse za koji je naziv P. Bourdieu preuzeo od M. Maussa. Habitus posreduje između društvenih struktura i prakse koja omogućuje odvijanje društvenoga života i reprodukciju ili preobrazbu struktura. Pojam habitusa usko je povezan s pojmom polja ili povijesno oblikovanih društvenih institucija (npr. pravosuđe, obrazovanje, znanost, administracija) u kojima djeluje.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji