struna tražilica

image shadow

gramatičko označivanje

definicija
 

pridruživanje oznake za vrstu riječi pojavnicama u korpusu

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: gramatičko označavanje

nepreporučeni naziv: gramatičko tagiranje

istovrijednice
 

engleski: part-of-speech tagging, POS tagging

njemački: Part-of-speech-Tagging, POS-Tagging

francuski: marquage grammatical

ruski: частеречная разметка, автоматическая морфологическая разметка

švedski: ordklasstaggning, ordklassigenkänning

kratice
 

engleska: POST

razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)