struna tražilica

image shadow

gramatička kompetencija

definicija
 

poznavanje i sposobnost uporabe gramatičkih resursa kojega jezika

vrela
kontekst
 
Za razvoj gramatičke kompetencije neizvornih govornika hrvatskoga jezika važna su sva postojeća opća znanja o procesu ovladavanja drugim i stranim jezikom, zatim specifična znanja o ovladavanju hrvatskim kao drugim i stranim jezikom te znanja o prvim oblicima međujezika. Istraživanja o procesu ovladavanja jezikom ne bave se ujedno i osmišljavanjem jezičnih nastavnih programa, ali se neka od njih bave prilagođavanjem jezičnoga unosa različitim kategorijama učenika u različitim nastavnim i inim kontekstima. Ona donose vrijedne spoznaje o progresiji poučavanja i o vremenskoj raspodjeli morfosintaktičkoga gradiva u jezičnoj nastavi, kao i o odnosu morfosintakse i značenja pojedinih riječi i izraza, s komunikacijom kao primarnom potrebom i komunikacijskom kompetencijom kao glavnom svrhom jezične nastave.
vrela
istovrijednice
 

engleski: grammatical competence

njemački: grammatische Kompetenz

francuski: compétence grammaticale

ruski: грамматическая компетенция

napomena
 
Gramatička kompetencija sposobnost je razumijevanja i izražavanja značenja proizvodnjom i prepoznavanjem pravilno složenih fraza i rečenica u skladu s tim pravilima (za razliku od njihova memoriranja i reproduciranja u obliku gotovih formula).
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)