struna tražilica

image shadow

grafit

im. m. jd.
definicija
 

alotrop ugljika u kojoj je svaki atom ugljika vezan na susjedna tri ugljikova atoma u jednoj ravnini pod kutom od 120 stupnjeva i čije ravnine povezuju Van der Waalsove sile čime nastaje lisnata struktura

istovrijednice
 

engleski: graphite

napomena
 
Grafit se upotrebljava u olovkama i kao mazivo.
privitak
 
grafit
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja