struna tražilica

image shadow

grafička varijabla

definicija
 

varijabla kojom se grafički oblikuju kartografski znakovi

predloženi naziv (IHJJ)
 
grafička promjenjivica
istovrijednice
 

engleski: graphic variable

njemački: graphische Variable

francuski: variable graphique

napomena
 
Kartografske su grafičke varijable veličina, boja, smjer i oblik.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik