struna tražilica

image shadow

grafem

im. m. jd.
definicija
 

grafički znak kojim se bilježi fonem

istovrijednice
 

engleski: grapheme

njemački: Gra­phem, Grafem

francuski: graphème

ruski: графема

švedski: grafem

napomena
 
Grafem može biti jednoslov (npr. a, b, c, č) i dvoslov (digraf) (npr. lj, nj, ). Autori koji smatraju da je ie (dvoglasnik) u hrvatskome fonem, smatraju ije troslovnim grafemom. Grafemi su jednostavni (npr. a, b, c, d, g, l, s, z), izvedeni (npr. č, ć, đ, š, ž) ili složeni (npr. , lj, nj). Nazivi slovo i grafem obično se smatraju istoznačnicama iako se gdjekad njihovi sadržaji dijelom razlikuju.
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)