struna tražilica

image shadow

gradacijska rečenica

definicija
 

suprotna rečenica kojom se izriče gradacijski odnos

kontekst
 
Posebnim tipom suprotnih rečenica mogu se smatrati i gradacijske rečenice - i korelativnoga tipa s vezničkim izrazom ne samo ... nego(već) i nekorelativnoga tipa s vezničkim izrazom a kamoli, a nekmoli, npr. Nije bila lijepa samo u mladosti nego (je lijepa) i danas ili Lijepa je i danas, a kamoli u mladosti. Suprotnima takve rečenice pripadaju zato što se u njima susreću tipični veznici suprotnih rečenica nego, već (rijetko i no) te a, iako u takvim rečenicama nema značenjske suprotnosti među surečenicama, nego je na djelu usporedni, gradacijski odnos.
vrela
istovrijednice
 

engleski: gradation sentence, intensifying sentence

njemački: kopulative Satzverbindung mit komparativer Bedeutung

ruski: градационное предложение

češki: gradační věta, gradační souvěta

švedski: graderande sats

napomena
 
Pišući o vezniku nekamoli/nekmoli D. Raguž u Praktičnoj hrvatskoj gramatici (1997.) kaže da "veže suprotne rečenice gradacijskoga tipa".
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)