struna tražilica

image shadow

Gospodarski i socijalni odbor

ime
definicija
 

savjetodavno tijelo Europske unije sastavljeno od raznih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina, koje daje mišljenja drugim institucijama, često u sklopu procesa donošenja novih propisa

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: Ekonomski i socijalni odbor

nepreporučeni naziv: Ekonomski i socijalni komitet

istovrijednice
 

engleski: Economic and Social Committee

njemački: Wirtschafts- und Sozialausschuss

francuski: Comité économique et social

talijanski: Comitato economico e sociale

kratice
 

engleska: EESC

francuska: CESE

napomena
 
Gospodarski i socijalni odbor pomaže Europskomu parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji kada je tako propisano Ugovorima, primjerice u pitanjima građanstva Unije, poljoprivredne politike, zaštite potrošača, kulture, javnoga zdravlja, industrijske politike, ekonomskoga i socijalnog razvoja itd. U skladu s čl. 301. i 302. UFEU-a broj članova ne smije prijeći 350, a predlažu ih vlade država članica i imenuje Vijeće na razdoblje od pet godina kvalificiranom većinom. Sjedište Gospodarskoga i socijalnoga odbora je u Bruxellesu. Prema čl. 300. st. 2. UFEU-a Gospodarski i socijalni odbor sastoji se od predstavnika organizacija poslodavaca, zaposlenika i drugih predstavnika civilnoga društva u socioekonomskim, građanskim, profesionalnim područjima i područjima kulture.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije