struna tražilica

image shadow

gornja granica iznosa potpore

definicija
 

najviši iznos potpore koji utvrđuje Komisija ovisno o regiji na koju se primjenjuje potpora

vrela
kontekst
 
Dopušteni iznos potpore za velike projekte ulaganja izračunavat će se pomoću sljedeće formule: najviši iznos potpore = R x (50 + 0,5 x B + 0,34 x C), pri čemu je R neprilagođena gornja granica regionalne potpore, B su opravdani troškovi u iznosu od 50 milijuna eura do 100 milijuna eura, a C su opravdani troškovi koji premašuju iznos od 100 milijuna eura. Izračun se vrši na temelju službenog tečaja valute na dan kada se potpora odobrava ili u slučaju potpora koje je potrebno pojedinačno prijaviti, sukladno tečaju valute na dan prijave.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: gornja granica potpore, najviši iznos potpore

istovrijednice
 

engleski: aid ceilings

njemački: Höchstgrenze für Beihilfen

francuski: plafonds d'aides

napomena
 
Komisija smatra da u regijama koje su obuhvaćene izuzećem iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU-a intenzitet regionalne potpore ne smije premašiti: – 30% BEP-a u regijama s manje od 75% prosječnoga BDP-a po stanovniku u EU-25, u najudaljenijim regijama s višim BDP-om po stanovniku i do 1. siječnja 2011. u regijama statističkoga učinka; – 40% BEP-a u regijama s BDP-om po stanovniku koji je niži od 60% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25; – 50% BEP-a u regijama s BDP-om po stanovniku koji je niži od 45% prosječnoga BDP-a po stanovniku u EU-25.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije