struna tražilica

image shadow

godišnji financijski izvještaji

definicija
 

financijski izvještaji koji prikazuju financijski položaj, promjene u financijskome položaju, sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća, a sastavljaju se nakon proteka obračunskoga razdoblja

kontekst
 
Godišnje financijske izvještaje poduzetnik je dužan sastaviti i u slučajevima promjene poslovne godine, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom i to sa stanjem na dan koji prethodi početku promijenjene poslovne godine, danu upisa statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.
vrela
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: godišnja financijska izvješća

istovrijednice
 

engleski: annual financial statements, annual financial reports

podređeni nazivi
 
bilanca, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj promjeni, izvještaj o promjenama kapitala, račun dobiti i gubitka
napomena
 
Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisuje ministar financija Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja na prijedlog Odbora za standarde financijskoga izvještavanja.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja