struna tražilica

image shadow

godina

im. ž. jd.
definicija
 

dopuštena jedinica sustava SI za vrijeme

istovrijednice
 

engleski: year

francuski: année, an

jednadžba
 
$\textrm{ y } = 365,25 \textrm{ d }= 3,156\cdot10^{7 }\textrm{ s }$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici