struna tražilica

image shadow

glavna uprava

definicija
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije kojom rukovodi glavni direktor, a koja se dijeli na uprave i službe

istoznačnice
 

dopušteni naziv: generalna direkcija, glavno ravnateljstvo, ravnateljstvo

nepreporučeni naziv: opća uprava, opće ravnateljstvo

istovrijednice
 

engleski: Directorate-General

njemački: Generaldirektion

francuski: direction générale

talijanski: direzione generale

kratice
 

engleska: DG

podređeni nazivi
 
Glavna uprava za ekonomska i financijska pitanja, Glavna uprava za energetiku, Glavna uprava za energetiku i promet, Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, Glavna uprava za informatičko društvo i medije, Glavna uprava za informatiku, Glavna uprava za istraživanje i inovacije, Glavna uprava za klimatsku politiku, Glavna uprava za komunikacije, Glavna uprava za ljudske potencijale i sigurnost, Glavna uprava za mobilnost i promet, Glavna uprava za obrazovanje i kulturu, Glavna uprava za okoliš, Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju, Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj, Glavna uprava za pomorska pitanja i ribarstvo, Glavna uprava za prevođenje, Glavna uprava za proračun, Glavna uprava za proširenje, Glavna uprava za razvoj i suradnju EuropeAid, Glavna uprava za regionalnu politiku, Glavna uprava za trgovinu, Glavna uprava za tržišno natjecanje, Glavna uprava za unutarnje poslove, Glavna uprava za unutarnje tržište i usluge, Glavna uprava za usmeno prevođenje, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, Glavna uprava za zdravlje i potrošače, Glavno tajništvo Europske komisije, Eurostat, Zajednički istraživački centar
napomena
 
Godine 2012. Europska komisija se sastoji od 33 glavne uprave i 11 služba.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije