struna tražilica

image shadow

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu

ime
definicija
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za poslove obrazovanja i usavršavanja, mladih, kulture, višejezičnosti, sporta te različite programe kojima se financiraju projekti u tim područjima

istovrijednice
 

engleski: Directorate-General for Education and Culture

njemački: Generaldirektion Bildung und Kultur

francuski: Direction générale de l'éducation et de la culture

kratice
 

engleska: DG EAC

međunarodna: EAC

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije