struna tražilica

image shadow

Glavna uprava za ljudske potencijale i sigurnost

ime
definicija
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za ljudske potencijale i sigurnost

istovrijednice
 

engleski: Directorate-General Human Resources and Security

njemački: Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit

francuski: Direction générale Ressources humaines et sécurité

kratice
 

međunarodna: HR

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije