struna tražilica

image shadow

glavna knjiga

definicija
 

osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno i kronološki upisuju zbirne vrijednosti poslovnih događaja vezanih uz imovinu, obveze, kapital, prihode i rashode

vrela
kontekst
 
Glavna knjiga je sistematizirana, kronološka te sveobuhvatna evidencija. To znači da za svaki oblik imovine, izvora imovine, prihoda i rashoda postoji posebna evidencija (konto) u kojoj se opet kronološki zapisuju promjene vezane uz svaku određenu poziciju.
vrela
istovrijednice
 

engleski: general ledger, nominal ledger

njemački: Hauptbuch

francuski: grand livre général

ruski: главная бухгалтерская книга

talijanski: contabilita generale

slovenski: glavna knjiga

razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja