struna tražilica

image shadow

glavna dijagonala matrice

skraćeni oblik naziva
 
glavna dijagonala
definicija
 

dijagonala kvadratne matrice od gornjega lijevog do donjega desnog kuta matrice

istovrijednice
 

engleski: main diagonal

napomena
 
Glavnu dijagonalu matrice možemo definirati i kao skup svih njezinih elemenata čiji se redni broj retka podudara s rednim brojem stupca.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi