struna tražilica

image shadow

glagolski prilog sadašnji

definicija
 

glagolski oblik koji imaju nesvršeni glagoli, a tvori se tako da se 3. licu množine prezenta dodaje nastavak -ći

istovrijednice
 

engleski: present verbal adverb

njemački: Verbaladverb der Gegenwart

francuski: gérondif présent, adverbe verbal présent, participe présent

ruski: деепричастие настоящего времени

poveznica
 
http://gramatika.hr/pravilo/glagolski-prilog-sadasnji/42/#pravilo
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)