struna tražilica

image shadow

glagolski pridjev trpni

definicija
 

glagolski oblik koji se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena; -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta

istovrijednice
 

engleski: past participle

njemački: passives Verbaladjektiv

francuski: participe passé passif

ruski: страдательное причастие

poveznica
 
http://gramatika.hr/pravilo/glagolski-pridjev-trpni/41/#pravilo
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)