struna tražilica

image shadow

glagolski način

definicija
 

glagolski oblik koji označuje odnos govornika prema radnji

istovrijednice
 

engleski: grammatical mood, verbal mood

njemački: Modus, Verbalmodus, Verbmodus

francuski: mode verbal

ruski: глагольное наклонение

švedski: modus

podređeni nazivi
 
imperativ, indikativ, kondicional, optativ
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)