struna tražilica

image shadow

glagolska dopuna

definicija
 

dopuna kojoj glagol otvara mjesto u rečenici

istoznačnice
 

dopušteni naziv: argument

istovrijednice
 

engleski: verb complement

njemački: Verbergänzung

francuski: complément du verbe

ruski: дополнение глагола

švedski: verbkomplement

podređeni nazivi
 
akuzativna dopuna, dativna dopuna, genitivna dopuna, infinitivna dopuna, instrumentalna dopuna, nominativna dopuna, predikatna dopuna, prijedložna dopuna, priložna dopuna, verbativna dopuna
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)